Mieszadło MixStar

 

Automatyczny mieszalnik do mas wyciskowych
Mieszalnik do mas wyciskowych stosowany jest podczas wykonywania uzupełnień protetycznych. Urządzenie miesza i dozuje jednorodną, pozbawioną pęcherzyków powietrza masę, gwarantując wykonanie wycisku o wysokiej dokładności. Jakość masy wyciskowej jest szczególnie ważna podczas wykonywania prac precyzyjnych : licówek, czy koron pełnoceramicznych.